เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

เผยแพร่ข่าวนี้


เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

								

เอกสารประกอบ

Scan0010.pdf