ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

								

เอกสารประกอบ

20190614152012.pdf