ขอชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญและร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เชิญร่วมทำบุญ ได้ที่งานบริหารทั่วไป และผู้ที่จะไปร่วมพิธีสำรองที่นั่งได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ (ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562)  

								

เอกสารประกอบ

สืบชะตา62.jpg