ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

								

เอกสารประกอบ

20190524090949.pdf
20190524091001.pdf