ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

จากหมวดหมู่ ข่าวการเงิน / คลัง / พัสดุ

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)  ดังไฟล์แนบ

								

เอกสารประกอบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (3).pdf