แก้ปัญหาการลบคิวงานของเครื่องพิมพ์ Printer ไม่ได้

หลายคนอาจเคยประสพปัญหาเวลาจะปริ้นงานแล้วสั่งปริ้นไม่ได้ สาเหตุมาจากเครื่องพิมพ์มีคิวงานค้างอยู่ นอกจากนั้นแลัวพยายามลบคิวงานยังไงก็ลบไม่ได้ จนไม่สามารพิมพ์งานที่ต้องการปริ้นงาน ณ ปัจุบันได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีตามขั้นตอนต่อไปนี้


  1. คลิกขวา My Computer หรือ This PC แล้วเลือก Manage
  2. เลือก Servics and Applications แล้วคลิก Services
  3. คลิก Print Spooler แล้วกดปุ่ม Stop เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องพิมพ์
  4. จากนั้นไปลบข้อมูลที่ค้างในโฟลเดอร์ C:/Windows/System32/Spool/Printers
  5. สุดท้ายกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องพิมพ์ใหม่ โดยที่ไม่มีคิวงานค้าง

แหล่งที่มา

-

โดย นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา


ร่วมแสดงความคิดเห็น