วิธีปิด EnableActiveProbing บน Windows แก้ปัญหา Browser เด้งไปหน้ายืนยันตัวตน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ระบบจะทำการเชื่อมต่อ Internet และเมื่อมีการยืนยันตัวตนนั้น ระบบจะนำทางไปหน้ายืนยันตัวตน เช่น Connect Attempts to www.msftconnecttest.com บางครั้งอาจสร้างความไม่สะดวกต่อผู้ใช้งาน สามารเข้าไปปิด ได้ที่ Registry Editor แล้วเข้าไปที่

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet

จากนั้น เลือกไฟล์ EnableActiveProbing แล้วเปลี่ยนค่าเป็น 0

แหล่งที่มา

-

โดย นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา


ร่วมแสดงความคิดเห็น