ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2565

นางสุมัทนา ปังประเสริฐ เลขานุการสถาบันฯ  ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565