พบปะเพื่อปรึกษาหารือนโยบายแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านข้าว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการการสถาบันฯ  พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ ป้อมชัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน  นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน และทีมงาน  เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือนนโยบายแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านข้าว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่สถาบันฯ