ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และต้นผ้าป่า ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนบุคลากร   ในการถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่า เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนและวัด  ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564