ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพงษ์ธณัฐ ลอยมาปิง ในนาม Chiangmai Professional Electrical Services จังหวัดเชียงใหม่  อำนวยความสะดวกในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ในอาคารสถาบันฯ   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564