ปรึกษาหารือด้านงานวิจัย

นายศุภเดช อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือด้านงานวิจัยจากกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ