การประชุมปิดศูนย์ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไปและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ PMU C-Competitiveness

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมปิดศูนย์ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไปและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ PMU C-Competitiveness  ร่วมกับคณาจารย์ในศูนย์ความเป็นเลิศ  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ