แบ่งปัน "ตู้แบ่งปัน เพื่อกันและกัน"

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดตั้ง“ตู้แบ่งปัน เพื่อกันและกัน” โดยจัดตั้งตู้ไว้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านน้ำจำ หมู่ที 5 ต.หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ถูกผลกระทบจากการระบาดเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ ได้แบ่งปันให้กับแม่บ้านของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังใจในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  ณ อาคารสถาบันฯ