มอบหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

มอบหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร  บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563  เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสถาบันฯ