ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำสถาบันฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำสถาบันฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563  พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยแทนความห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 สำหรับบุคลากรและครอบครัวด้วยพร้อมนี้ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563