ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางปรานอม ก้านเหลือง เลขานุการสถาบันฯ  ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการนี้สถาบันฯ ได้ร่วมทำบุญสมทบกองทุนสถาบันวิจัยสังคม   วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ณ โถงกิจกรรม อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา