ขอแสดงความยินดี รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 “ช้างทองคำ”

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ  ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”  ประจำปี 2562 รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางวิชาการอย่างสูง     โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2562   ซึ่งมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563