ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ 23 มกราคม 2563

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย