กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา  พร้อมด้วยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยสังคม คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาความร่วมมือ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างเศรษฐกิจชุมชน" ในงาน "สรุปบทเรียนแสนกล้าดี: พัฒนาความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม-ไฟป่า หมอกควันอย่างยั่งยืน" ณ โรงงานสร้างป่า ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงงานสร้างป่า ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ภาพ : กุลางกูร  #ข่าว  : มัณฑนา