ผลงานทางวิชาการในการจัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เรื่อง “ข้าวพันธุ์ใหม่ทางรอดของชาวนา”

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการในการจัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เรื่อง “ข้าวพันธุ์ใหม่ทางรอดของชาวนา”  ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ   ในงานสัมมนา “ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล    โดยมี ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ  ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง  ตำแหน่ง นักวิจัย  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รองประธานสภาเกษตรการแห่งชาติ  และประธานและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562  ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ เอ บี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

#ข้อมูล ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี  ภาพประกอบ จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี