ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ และเพื่อเตรียมการขอใบอนุญาตการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย