การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน ครั้งที่ 9/2562

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้


ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน ครั้งที่ 9/2562 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ