พิกัดที่ : 1  
 
 

  พิกัดที่ : 2  
 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

  พิกัดที่ : 3  
 

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

  พิกัดที่ 4  
 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

 คำแนะนำเกี่ยวกับ AQI 

AQI หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศ คือระบบสำหรับรายงานความรุนแรงของคุณภาพอากาศ ดัชนีมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 500 โดยค่าดัชนีที่สูงบ่งบอกถึงระดับมลภาวะทางอากาศที่สูงกว่า และเป็นไปได้มากกว่าที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ


0-50 ดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

51-100 ปานกลาง ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

101-150 ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มอ่อนไหว ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

151-200 ไม่ดีต่อสุขภาพ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบต่อหัวใจและปอด โดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหว

201-300 ไม่ดีต่อสุขภาพมาก ประชาชนจะได้รับผลกระทบ ควรอยู่ภายในบ้านและจำกัดกิจกรรมต่าง ๆ

301-500 เป็นอันตราย ประชาชนและกลุ่มที่อ่อนไหวมีความเสี่ยงสูงมาก ที่จะเกิดผลเสียต่อสุขภาย และโรคร้ายแรงต่าง ๆ ควรอยู่ภายในบ้านหรือใส่ผ้าปิดจมูก N95


ขอบคุณข้อมูลจาก : AirVisual