มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


  ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

256

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

196

  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

164

  อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

161

  อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

152

  อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

149

  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

138

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ

130

  สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

122

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

84

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

81
  สถานที่ราชการ  

  รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

223

  รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่

192

  รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่

178

  รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

139

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

121

  รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

116

  รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

113

  สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

111

  รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

104

  รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

98

  รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่

84

  รพ. หางดง จ. เชียงใหม่

76

  รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่

66

  รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่

60
  สถานที่ทั่วไป  

  สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่

167

  ลานประตูท่าแพ (2)

162

  สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี

152

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

137

  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

121

  หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

116

  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

103

 คำแนะนำเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศ คือระบบสำหรับรายงานความรุนแรงของคุณภาพอากาศ ดัชนีมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 500 โดยค่าดัชนีที่สูงบ่งบอกถึงระดับมลภาวะทางอากาศที่สูงกว่า และเป็นไปได้มากกว่าที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ


PM2.5 : 0 - 25 ug/m3 ดีมาก คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM2.5 : 26 - 37 ug/m3 ดี คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ

PM2.5 : 38 - 50 ug/m3 ปานกลาง [ประชาชนทั่วไป] สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

PM2.5 : 51 - 90 ug/m3 ไม่ดีต่อสุขภาพ [ประชาชนทั่วไป] ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

PM2.5 : > 91 ug/m3 ไม่ดีต่อสุขภาพมาก ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรพบแพทย์


ขอบคุณข้อมูลจาก : cmuccdc.org