คำว่า PM ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ PM 2.5 ส่วนตัวเลข 2.5 นั้นมาจากหน่วย 2.5 ไมครอนหรือไมโครเมตรนั่นเองข้อมูลจาก cmuccdc.org

ค้นหา :


  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Update ณ เวลา 00:00 น.  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

  อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

  อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ

2

  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

  อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

  สถานที่ราชการ  

Update ณ เวลา 00:00 น.


  บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2)

11

  รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

10

  รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

5

  รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

5

  รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

5

  รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

4

  รพ. หางดง จ. เชียงใหม่

3

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

2

  สถานที่ทั่วไป  

Update ณ เวลา 00:00 น.


  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

2

  สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่

2

 คำแนะนำเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศ คือระบบสำหรับรายงานความรุนแรงของคุณภาพอากาศ ดัชนีมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 500 โดยค่าดัชนีที่สูงบ่งบอกถึงระดับมลภาวะทางอากาศที่สูงกว่า และเป็นไปได้มากกว่าที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ


PM2.5 : 0 - 25 ug/m3 ดีมาก คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM2.5 : 26 - 37 ug/m3 ดี คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ

PM2.5 : 38 - 50 ug/m3 ปานกลาง [ประชาชนทั่วไป] สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

PM2.5 : 51 - 90 ug/m3 ไม่ดีต่อสุขภาพ [ประชาชนทั่วไป] ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

PM2.5 : > 91 ug/m3 ไม่ดีต่อสุขภาพมาก ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรพบแพทย์