คำว่า PM ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ PM 2.5 ส่วนตัวเลข 2.5 นั้นมาจากหน่วย 2.5 ไมครอนหรือไมโครเมตรนั่นเอง


ข้อมูลจาก AirVisual

 
 
 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 
 

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 
 

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 
 

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 
 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 
 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 
 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ข้อมูลจาก cmuccdc.org

ค้นหา :


  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Update ณ เวลา 02:00 น.  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

163

  อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

148

  อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

125

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

120

  ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

118

  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

116

  อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

111

  อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

87

  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

73

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

41

  สถานที่ราชการ  

Update ณ เวลา 02:00 น.


  บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2)

194

  รพ. หางดง จ. เชียงใหม่

190

  รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

188

  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

178

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

137

  รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่

130

  รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

111

  รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่

110

  ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เชียงใหม่

93

  ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่

70

  ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่

58

  รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

54

  รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

50

  รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่

48

  รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

41

  รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่

30

  รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

29

  สถานที่ทั่วไป  

Update ณ เวลา 02:00 น.


  สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่

165

  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

120

  Bear Hug Cafe ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่

96

  นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่

79

 คำแนะนำเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศ คือระบบสำหรับรายงานความรุนแรงของคุณภาพอากาศ ดัชนีมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 500 โดยค่าดัชนีที่สูงบ่งบอกถึงระดับมลภาวะทางอากาศที่สูงกว่า และเป็นไปได้มากกว่าที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ


PM2.5 : 0 - 25 ug/m3 ดีมาก คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM2.5 : 26 - 37 ug/m3 ดี คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ

PM2.5 : 38 - 50 ug/m3 ปานกลาง [ประชาชนทั่วไป] สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

PM2.5 : 51 - 90 ug/m3 ไม่ดีต่อสุขภาพ [ประชาชนทั่วไป] ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

PM2.5 : > 91 ug/m3 ไม่ดีต่อสุขภาพมาก ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรพบแพทย์