คำว่า PM ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ PM 2.5 ส่วนตัวเลข 2.5 นั้นมาจากหน่วย 2.5 ไมครอนหรือไมโครเมตรนั่นเองข้อมูลจาก cmuccdc.org

ค้นหา :


  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Update ณ เวลา 10:00 น.  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29

  อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26

  ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24

  อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24

  อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21

  คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5)

18

  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17

  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16

  อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14

  สถานที่ราชการ  

Update ณ เวลา 10:00 น.


  รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

56

  รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

46

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

35

  รพ. หางดง จ. เชียงใหม่

33

  รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่

28

  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

26

  รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่

24

  รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

23

  รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

22

  รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

22

  รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่

20

  รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

16

  รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

13

  ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่

9

  สถานที่ทั่วไป  

Update ณ เวลา 10:00 น.


  นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่

30

  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

26

  สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่

23

  Bear Hug Cafe ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่

19

 คำแนะนำเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศ คือระบบสำหรับรายงานความรุนแรงของคุณภาพอากาศ ดัชนีมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 500 โดยค่าดัชนีที่สูงบ่งบอกถึงระดับมลภาวะทางอากาศที่สูงกว่า และเป็นไปได้มากกว่าที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ


PM2.5 : 0 - 25 ug/m3 ดีมาก คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM2.5 : 26 - 37 ug/m3 ดี คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ

PM2.5 : 38 - 50 ug/m3 ปานกลาง [ประชาชนทั่วไป] สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

PM2.5 : 51 - 90 ug/m3 ไม่ดีต่อสุขภาพ [ประชาชนทั่วไป] ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

PM2.5 : > 91 ug/m3 ไม่ดีต่อสุขภาพมาก ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรพบแพทย์