สถานการณ์ COVID-19
ในจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูล ณ วันที่
17 เมษายน 2564


 

ผู้ติดเชื้อ

2160

 

เสียชีวิต

0

อยู่ในโรงพยาบาล

2037

 

กลับบ้าน

23

 

ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ Update ข้อมูลผู้ติดเชื้อ ข้อมูลผู้ป่วยเฝ้าระวัง รวมไปถึง Network ผู้ป่วยยืนยัน เพื่อชาวเชียงใหม่จะได้เตรียมการณ์รับมือแก้ปัญหา และวางแผนการป้องกันในการใช้ชีวิตในช่วงวิกฤต


สถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง


  • พริตตี้คาราโอเกะ (8-18 มีนาคม 2563)
  • ผับ Take it (8-18 มีนาคม 2563)
  • Dance Zone ที่ห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คลาสเต้นครูอ้น (13 มีนาคม 2563 เวลา 18.00-20.00 น.)
  • ผับ Sound up (13-18 มีนาคม 2563)
  • ผับ WB เชียงใหม่แลนด์ (13-18 มีนาคม 2563)

สังเกตุอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากท่านมีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หลังจากไปสถานที่ที่มีประกาศภายใน 14 วัน กรุณาไปพบแพทย์ และแจ้งประวัติที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ต่อไป

ประกาศโดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 29 มีนาคม 2563

มาตรการป้องกันวิกฤติจาก COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ในจังหวัดเชียงใหม่


เฝ้าระวัง (ทั้งหมด)

6070

เพิ่มขึ้น + 14 ราย

รอผลตรวจ

4

 

ตรวจไม่พบเชื้อ

6066

 

สถานการณ์ COVID-19
ในประเทศไทย


ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย  

ข้อมูล ณ วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 14:21 น.


 

ผู้ติดเชื้อ

74,900

เพิ่มขึ้น + 2112 ราย

เสียชีวิต

318

เพิ่มขึ้น + 15 ราย

กำลังรักษา

30,222

 

หายแล้ว

44,360

เพิ่มขึ้น + 1886 ราย
 


ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ทั่วโลก

 

ผู้ติดเชื้อทั่วโลกวันนี้ 74,900

หายแล้ว 44,360
เสียชีวิต 318

# ประเทศ ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น/วัน รักษาแล้ว เสียชีวิต
1 COVID 19   USA 33,321,244 0 26,035,314 593,148
2 COVID 19   India 21,070,852 0 17,269,076 230,151
3 COVID 19   Brazil 14,936,464 0 13,529,572 414,645
4 COVID 19   France 5,706,378 0 4,729,174 105,631
5 COVID 19   Turkey 4,955,594 0 4,589,501 41,883
6 COVID 19   Russia 4,847,489 0 4,464,550 111,895
7 COVID 19   UK 4,425,940 0 4,237,913 127,570
8 COVID 19   Italy 4,070,400 0 3,541,266 122,005
9 COVID 19   Spain 3,551,262 0 3,232,926 78,566
10 COVID 19   Germany 3,469,448 0 3,084,700 84,593
11 COVID 19   Argentina 3,071,496 0 2,734,465 65,865
12 COVID 19   Colombia 2,934,611 0 2,754,940 76,015
13 COVID 19   Poland 2,811,951 0 2,540,684 68,482
14 COVID 19   Iran 2,591,609 0 2,039,427 73,568
15 COVID 19   Mexico 2,355,985 3,021 1,877,347 218,007
16 COVID 19   Ukraine 2,090,986 0 1,697,358 45,077
17 COVID 19   Peru 1,818,689 0 1,720,665 62,674
18 COVID 19   Indonesia 1,691,658 0 1,547,092 46,349
19 COVID 19   Czechia 1,639,248 0 1,568,630 29,479
20 COVID 19   South Africa 1,588,221 0 1,510,385 54,557
21 COVID 19   Netherlands 1,531,800 0 1,290,221 17,245
22 COVID 19   Canada 1,257,328 0 1,151,207 24,450
23 COVID 19   Chile 1,222,949 0 1,160,945 26,726
24 COVID 19   Iraq 1,091,954 0 979,041 15,640
25 COVID 19   Philippines 1,073,555 0 993,042 17,800
26 COVID 19   Romania 1,060,895 0 1,002,985 28,616
27 COVID 19   Belgium 1,003,746 4,119 876,629 24,406
28 COVID 19   Sweden 995,595 0 820,798 14,151
29 COVID 19   Pakistan 841,636 0 738,727 18,429
30 COVID 19   Israel 838,767 0 831,218 6,370
31 COVID 19   Portugal 838,102 0 798,414 16,983
32 COVID 19   Hungary 785,967 0 538,965 28,173
33 COVID 19   Bangladesh 767,338 0 698,465 11,755
34 COVID 19   Jordan 716,923 0 696,524 8,988
35 COVID 19   Serbia 695,875 0 651,260 6,478
36 COVID 19   Switzerland 667,380 0 594,764 10,685
37 COVID 19   Austria 626,239 0 595,877 10,311
38 COVID 19   Japan 612,360 0 538,946 10,470
39 COVID 19   Lebanon 530,217 0 473,114 7,390
40 COVID 19   UAE 529,220 0 509,658 1,601
41 COVID 19   Morocco 512,656 0 499,491 9,043
42 COVID 19   Malaysia 424,376 0 389,846 1,591
43 COVID 19   Saudi Arabia 422,316 0 405,607 7,018
44 COVID 19   Bulgaria 407,827 0 344,895 16,773
45 COVID 19   Ecuador 393,048 0 329,582 18,907
46 COVID 19   Slovakia 384,317 0 365,587 11,886
47 COVID 19   Panama 365,975 0 355,828 6,252
48 COVID 19   Belarus 363,732 0 354,212 2,592
49 COVID 19   Nepal 359,610 0 289,783 3,475
50 COVID 19   Greece 352,027 0 318,466 10,764
51 COVID 19   Croatia 339,412 0 319,962 7,315
52 COVID 19   Kazakhstan 334,812 2,443 288,187 3,833
53 COVID 19   Azerbaijan 323,841 0 298,949 4,617
54 COVID 19   Georgia 315,913 0 296,532 4,207
55 COVID 19   Tunisia 315,600 0 269,653 11,122
56 COVID 19   Bolivia 310,572 0 255,928 13,082
57 COVID 19   Palestine 299,736 0 279,652 3,317
58 COVID 19   Paraguay 288,974 0 239,165 6,798
59 COVID 19   Kuwait 280,536 0 264,094 1,610
60 COVID 19   Dominican Republic 268,561 0 229,453 3,509
61 COVID 19   Costa Rica 260,535 0 209,335 3,326
62 COVID 19   Ethiopia 260,139 0 203,408 3,795
63 COVID 19   Denmark 255,470 0 243,013 2,492
64 COVID 19   Lithuania 252,699 0 227,526 3,993
65 COVID 19   Moldova 251,820 0 241,912 5,892
66 COVID 19   Ireland 251,087 0 233,551 4,915
67 COVID 19   Slovenia 243,719 0 229,861 4,279
68 COVID 19   Egypt 232,905 0 174,217 13,655
69 COVID 19   Guatemala 231,289 0 209,096 7,642
70 COVID 19   Armenia 217,900 0 201,559 4,178
71 COVID 19   Honduras 216,964 1,131 79,925 5,439
72 COVID 19   Uruguay 209,867 0 181,719 2,918
73 COVID 19   Qatar 208,877 0 196,906 489
74 COVID 19   Venezuela 202,578 0 185,312 2,226
75 COVID 19   Bosnia 199,882 0 162,273 8,736
76 COVID 19   Oman 198,572 0 180,547 2,071
77 COVID 19   Bahrain 183,330 0 170,886 664
78 COVID 19   Libyan Arab Jamahiriya 178,927 0 165,058 3,058
79 COVID 19   Nigeria 165,273 0 155,403 2,065
80 COVID 19   Kenya 161,393 0 109,769 2,825
81 COVID 19   Macedonia 153,137 0 135,367 5,016
82 COVID 19   Myanmar 142,874 0 131,999 3,210
83 COVID 19   Albania 131,419 0 113,468 2,403
84 COVID 19   S. Korea 125,519 574 115,491 1,851
85 COVID 19   Estonia 123,781 0 114,033 1,183
86 COVID 19   Algeria 123,272 0 85,869 3,299
87 COVID 19   Latvia 120,736 0 110,153 2,166
88 COVID 19   Sri Lanka 117,529 0 100,075 734
89 COVID 19   Norway 114,905 0 88,952 767
90 COVID 19   Cuba 111,654 0 105,312 694
91 COVID 19   Montenegro 97,930 0 94,363 1,521
92 COVID 19   Kyrgyzstan 96,958 0 90,394 1,637
93 COVID 19   Ghana 92,828 0 90,462 783
94 COVID 19   Uzbekistan 92,724 0 88,535 655
95 COVID 19   Zambia 91,849 0 90,198 1,255
96 COVID 19   China 90,726 5 85,776 4,636
97 COVID 19   Finland 87,798 0 46,000 918
98 COVID 19   Thailand 74,900 0 44,360 318
99 COVID 19   Cameroon 72,250 0 67,625 1,107
100 COVID 19   Mozambique 70,052 0 67,343 818
101 COVID 19   El Salvador 69,997 0 65,531 2,141
102 COVID 19   Cyprus 67,982 0 39,061 327
103 COVID 19   Luxembourg 67,850 0 64,443 800
104 COVID 19   Singapore 61,268 0 60,844 31
105 COVID 19   Afghanistan 61,162 0 53,750 2,664
106 COVID 19   Namibia 49,323 0 46,683 667
107 COVID 19   Botswana 47,851 0 45,645 724
108 COVID 19   Côte d'Ivoire 46,231 0 45,733 291
109 COVID 19   Jamaica 46,194 0 21,779 794
110 COVID 19   Uganda 42,102 0 41,652 343
111 COVID 19   Mongolia 41,524 0 25,641 130
112 COVID 19   Senegal 40,544 0 39,242 1,114
113 COVID 19   Zimbabwe 38,357 0 35,811 1,574
114 COVID 19   Madagascar 38,116 0 34,060 690
115 COVID 19   Malawi 34,143 0 32,131 1,151
116 COVID 19   Sudan 33,648 0 27,247 2,365
117 COVID 19   Maldives 32,665 0 25,473 74
118 COVID 19   Malta 30,411 0 29,715 416
119 COVID 19   DRC 30,130 0 26,282 770
120 COVID 19   Australia 29,882 17 28,695 910
121 COVID 19   Angola 27,529 0 24,492 618
122 COVID 19   Rwanda 25,421 0 23,710 338
123 COVID 19   Cabo Verde 25,159 0 21,763 229
124 COVID 19   Gabon 23,201 0 19,740 140
125 COVID 19   Syrian Arab Republic 23,121 0 17,725 1,625
126 COVID 19   Guinea 22,468 0 19,987 148
127 COVID 19   Réunion 21,601 0 19,848 150
128 COVID 19   Mayotte 20,134 0 2,964 170
129 COVID 19   French Guiana 20,078 0 9,995 104
130 COVID 19   French Polynesia 18,775 0 18,610 141
131 COVID 19   Mauritania 18,542 0 17,800 456
132 COVID 19   Swaziland 18,467 0 17,768 671
133 COVID 19   Cambodia 16,971 0 6,019 110
134 COVID 19   Guadeloupe 15,360 0 2,242 210
135 COVID 19   Somalia 14,121 0 6,009 721
136 COVID 19   Mali 13,998 0 8,856 493
137 COVID 19   Guyana 13,829 0 11,672 308
138 COVID 19   Burkina Faso 13,345 0 13,101 161
139 COVID 19   Andorra 13,340 0 12,884 127
140 COVID 19   Tajikistan 13,308 0 13,218 90
141 COVID 19   Haiti 13,149 0 12,151 260
142 COVID 19   Togo 13,068 0 11,385 123
143 COVID 19   Belize 12,680 0 12,261 323
144 COVID 19   Curaçao 12,218 0 11,864 113
145 COVID 19   Trinidad and Tobago 12,105 0 8,892 189
146 COVID 19   Hong Kong 11,797 0 11,462 210
147 COVID 19   Martinique 11,558 0 98 83
148 COVID 19   Papua New Guinea 11,273 0 9,773 121
149 COVID 19   Djibouti 11,268 0 10,961 147
150 COVID 19   Congo 11,016 0 8,208 147
151 COVID 19   Lesotho 10,749 0 6,267 319
152 COVID 19   Aruba 10,721 0 10,482 100
153 COVID 19   Suriname 10,696 0 9,602 212
154 COVID 19   South Sudan 10,613 0 10,312 115
155 COVID 19   Bahamas 10,576 0 9,579 210
156 COVID 19   Benin 7,884 0 7,652 100
157 COVID 19   Equatorial Guinea 7,694 0 7,279 112
158 COVID 19   Nicaragua 6,989 0 4,225 183
159 COVID 19   Central African Republic 6,521 0 5,112 91
160 COVID 19   Iceland 6,497 0 6,295 29
161 COVID 19   Yemen 6,414 0 2,966 1,260
162 COVID 19   Seychelles 6,373 0 5,277 28
163 COVID 19   Gambia 5,914 0 5,473 175
164 COVID 19   Niger 5,286 0 4,870 192
165 COVID 19   San Marino 5,067 0 4,935 90
166 COVID 19   Chad 4,847 0 4,570 170
167 COVID 19   Saint Lucia 4,585 0 4,406 74
168 COVID 19   Gibraltar 4,286 0 4,188 94
169 COVID 19   Burundi 4,069 0 773 6
170 COVID 19   Sierra Leone 4,068 0 3,078 79
171 COVID 19   Channel Islands 4,056 0 3,956 86
172 COVID 19   Barbados 3,915 0 3,821 45
173 COVID 19   Comoros 3,847 0 3,681 146
174 COVID 19   Guinea-Bissau 3,738 0 3,373 67
175 COVID 19   Eritrea 3,707 0 3,538 12
176 COVID 19   Vietnam 3,030 8 2,560 35
177 COVID 19   Liechtenstein 2,956 0 2,839 57
178 COVID 19   Timor-Leste 2,786 0 1,368 4
179 COVID 19   New Zealand 2,633 4 2,579 26
180 COVID 19   Monaco 2,471 0 2,393 32
181 COVID 19   Bermuda 2,429 2 2,016 30
182 COVID 19   Turks and Caicos Islands 2,400 0 2,343 17
183 COVID 19   Sao Tome and Principe 2,314 0 2,257 35
184 COVID 19   Sint Maarten 2,243 0 2,193 27
185 COVID 19   Liberia 2,113 0 1,959 85
186 COVID 19   Saint Vincent and the Grenadines 1,882 0 1,731 11
187 COVID 19   Saint Martin 1,745 0 1,399 12
188 COVID 19   Isle of Man 1,590 0 1,549 29
189 COVID 19   Caribbean Netherlands 1,567 0 1,532 16
190 COVID 19   Antigua and Barbuda 1,232 0 1,014 32
191 COVID 19   Mauritius 1,216 0 1,111 17
192 COVID 19   Taiwan 1,160 0 1,074 12
193 COVID 19   Bhutan 1,144 0 1,017 1
194 COVID 19   Lao People's Democratic Republic 1,072 0 99 0
195 COVID 19   St. Barth 974 0 462 1
196 COVID 19   Diamond Princess 712 0 699 13
197 COVID 19   Faroe Islands 668 0 662 1
198 COVID 19   Cayman Islands 545 0 533 2
199 COVID 19   Tanzania 509 0 183 21
200 COVID 19   Wallis and Futuna 444 0 44 7
201 COVID 19   Brunei 228 0 218 3
202 COVID 19   British Virgin Islands 216 0 191 1
203 COVID 19   Dominica 174 0 172 0
204 COVID 19   Grenada 160 0 158 1
205 COVID 19   Fiji 125 0 84 2
206 COVID 19   New Caledonia 124 0 58 0
207 COVID 19   Anguilla 95 0 35 0
208 COVID 19   Falkland Islands (Malvinas) 63 0 63 0
209 COVID 19   Macao 49 0 49 0
210 COVID 19   Saint Kitts and Nevis 45 0 44 0
211 COVID 19   Greenland 31 0 31 0
212 COVID 19   Holy See (Vatican City State) 27 0 15 0
213 COVID 19   Saint Pierre Miquelon 25 0 25 0
214 COVID 19   Montserrat 20 0 19 1
215 COVID 19   Solomon Islands 20 0 20 0
216 COVID 19   Western Sahara 10 0 8 1
217 COVID 19   MS Zaandam 9 0 7 2
218 COVID 19   Marshall Islands 4 0 4 0
219 COVID 19   Vanuatu 4 0 3 1
220 COVID 19   Samoa 3 0 2 0
221 COVID 19   Saint Helena 2 0 2 0
222 COVID 19   Micronesia 1 0 1 0
 


สถานการณ์ COVID-19
เชียงใหม่ ย้อนหลัง  ขอบคุณข้อมูลจาก  

  • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  • ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่
  • คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่