ข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด

  ข้าว คือ ผลิตผลความวิริยะอุตสาหะของคนไทย เป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ใช่อันดับหนึ่งของประเทศผู้ปลูกข้าวของโลกแต่ประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกอยู่เสมอมา การส่งออกข้าวมากกว่า 95% อยู่ในรูปข้าวสาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ำที่สุดของห่วงโซ่มูลค่า การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวมากยิ่งขึ้น ศัลยศาสตร์เป็นแขนงวิชาที่ต้องเกี่ยวข้องกับการตกเลือด การห้ามเลือดอย่างได้ผลขณะผ่าตัดจะช่วยลดอัตราตาย ลดอัตราโรคแทรกซ้อน และลดค่าใช้จ่ายในส่วนการรักษาพยาบาล ปัจจุบันศัลยแพทย์ส่วนใหญ่นิยมห้ามเลือดโดยการผูกมัดหลอดเลือดด้วยเส้นไหม หรือการจี้ด้วยความร้อน แต่ทว่าในการผ่าตัดบางสถานการณ์โดยเฉพาะการตกเลือดจากอวัยวะอ่อนนุ่ม เช่นสมองหรือตับ ที่มีหลอดเลือดขนาดเล็กมากมาย หรือการตกเลือดในบริเวณที่แคบและลึก ศัลยแพทย์จำเป็นต้องห้ามเลือดด้วยวัสดุที่ทำงานด้วยกลไกการกดอุดคล้ายการอุดล้อยางรถที่รั่ว แล้วตามด้วยขบวนการทางเคมีเชิงกายภาพให้วัสดุนั้นแข็งตัวอยู่กับที่ ตัวอย่างวัสดุห้ามเลือดต่อเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มที่มีใช้แพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ ฟองเจลาตินห้ามเลือด เป็นต้น ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัสดุห้ามเลือดเหล่านี้ได้เอง จำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยราคาแพง จากวิทยาการของคนไทยบริษัทเอราวัณฟามาซูติคอลรีเซิชแอนด์ลาบอราตอรี่ ประเทศไทย สามารถผลิตผงแป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์ (Era-Tab) ที่สกัดสิ่งเจือปนออกจนหมด มีสมบัติตามเกณฑ์ตำรับยา กระทรวงสาธารณสุขไทยรับรองให้ใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณในการผลิตยาเม็ด ซึ่งผงแป้งข้าวเจ้านี้เป็นสารตั้งต้นที่เหมาะกับการใช้ผลิตวัสดุห้ามเลือดเนื่องจาก ราคาถูก ผลิตง่าย ทำให้ไร้เชื้อได้แบบไม่ยุ่งยาก และเก็บรักษาได้นาน ผู้วิจัยจึงได้นำผงแป้ง Era-Tab มาแปรรูปเป็นวัสดุห้ามเลือดชนิดแผ่นเจลที่ออกฤทธิ์กรดแก่


  ลักษณะโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นแผ่นเจลสีขาวรูปกลมขนาด เมื่อส่องกราดด้วย SEM จะเห็นส่วนที่เป็นเม็ดขนาดประมาณ 6.8 ไมครอน กระจายอยู่ในส่วนเนื้อวัสดุแบบอสัณฐานและมีการเชื่อมติดประมาณ 50%โดยปริมาตร ส่วนที่ไม่เชื่อมติดมีลักษณะเป็นโพรงอากาศขนาดเล็กแบบปิด เมื่อชิ้นงานสัมผัสน้ำจะแสดงฤทธิ์เป็นกรดทำให้เกิดพีเอชเฉลี่ย 1.55 การทำปฏิกิริยากับเลือดสดจะทำให้เกิดการแปรสภาพจากน้ำเลือดสีแดงสดกลายเป็นก้อนลิ่มสีน้ำตาลคล้ำ การตรวจด้วย EDS พบว่าส่วนที่เป็นผลึกประกอบด้วยคาร์บอน 55.87% และอ็อกซิเจน 44.13% ส่วนที่เป็นอสัณฐานประกอบด้วยคาร์บอน 52.01% ไนโตรเจน 20.05% และอ็อกซิเจน 27.97% การแช่วัสดุในน้ำนาน 7 วัน แล้วตรวจน้ำโดยรอบ ไม่พบการปนเปื้อนของแป้งและชิ้นงานสามารถคงรูปโดยไม่เปื่อยยุ่ย การดูดซับน้ำเป็น 2.07 เท่าของน้ำหนักแห้ง และขยายตัว 2.4 เท่าในเวลาประมาณ 30 นาที การเผาด้วยเปลวไฟพบเศษเถ้าหลงเหลือ 1.79% การทดสอบสิ่งประดิษฐ์ในสัตว์ทดลองพบว่า แผ่นเจลข้าวเจ้ากรดสามารถห้ามเลือดหนูทดลองได้ภายในเวลา 2 ถึง 3 วินาที เมื่อฝังแผ่นเจลไว้ในเนื้อเยื่อนุ่มใต้ผิวหนังบริเวณลำคอหนูทดลองพบว่าแผ่นเจลถูกย่อยสลายหายไปจนหมดสิ้นภายในเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ และบริเวณเนื้อเยื่อโดยรอบมีการฟื้นสภาพกลับคืนเป็นปกติร่วมแสดงความคิดเห็น